top of page

Aksaray Avukat - Hukuk, Avukatlık Bürosu

Aksaray avukat hukuk avukatlık bürosu.jpg

Aksaray avukat; aklınıza takılan bir hukuki sorun var, fakat kimseye soramıyor musunuz? İletişime geçin. Yardımcı olacağız.

 

Her ne kadar toplumda yoğunluklu olarak baktığı dosyalar sebebiyle büro sahibi bir avukata ceza avukatı, bilişim avukatı, gayrimenkul avukatı, boşanma avukatı gibi nitelendirmeler yapılsa da hukuken avukata belirli bir alanda çalışma zorunluluğu konulmamıştır. Avukat bilgi ve tecrübeye haiz olduğunu düşündüğü her davayı alıp üzerinde çalışabilir.

Aksaray avukat - hukuk, avukatlık bürosu. Avukat zorunlu mu?

Hukuk sistemimizde bazı durumlar hariç, ki bunlar yasa ile belirlenmiştir, zorunlu avukatlık kurumu yani avukat tutma mecburiyeti bulunmamaktadır. Kural olarak kişi hukuki iş ve işlemlerini kendisi tek başına yürütebilir. Durum böyle olmakla birlikte hukukun çok geniş bir alan olduğu ve hatta avukatların da belli bir aşamadan sonra boğulma seviyesine geldikleri gerçeğinin unutmamak gerekir. Yapılacak bir işlemin faydalı olabileceği ilk başta düşünülse de çeşitli şartlar dolayısıyla daha sonra yapılanın zarar verme ihtimali ve hatta hak ve alacaklardan mahrum bırakma olasılığı vardır. Bu nedenle uzman bir avukat ile sorunlara çözüm bulmaya çalışmak yapılabilecek en mantıklı hareketlerin başında gelmektedir.

 

Alanında uzman bir kişi ile can sıkan sorunların çok kısa sürede çözülmesi derin bir nefes almayı sağlayacaktır. Ki yıllar geçtikçe hukuki problemlerde de bir artış görülmektedir ve mevcut düzenlemeler gitgide daha karmaşık hale gelmektedir. Avukat desteğine ihtiyaç ile ilgili sayısız örnek verilebilir. Bir kısmından bahsetmek gerekirse bunlar iyi temsil edilmek, en iyi çözüme sahip olma, avukatın dikkatli takibi nedeniyle sorun hakkında endişelenmenin olmaması, hukuki mesele ile ilgili istenilen sonucu elde edilmesi olarak sıralanabilir.

Avukatın görevi kısaca söylemek gerekirse var olan hukuki sorunlarınızı gidermektir. İyi bir avukat bu sorunları teker teker ortadan kaldırırken size de ihtiyaç duyar. Avukata sorununuzu ve durumunuzu bütün detayları ile anlatmanız gerekir.  Avukat gerektiğinde size sorular sorar ve sıkıntıyı daha net anlamaya çalışır. Avukata sorun ile ilgili bütün var olan delilerden bahsedilmesi ve istenilmesi halinde bunların temin edilmesi gerekir.

 

Avukat her şeyin hazır olduğunu düşündüğünde gerekli hukuki yollara başvurur. Süreç içerisinde bilgi ve tecrübesi ile sizi temsil eder ve işinizi sonuna kadar takip eder. Kendisine yüklenen sorumlulukları hakkıyla yerine getirebilmek için avukat, sürekli olarak bilgisini yeniler ve var olan bilgisine yeni bilgiler ekler.

Aksaray avukat arayışı içerisinde iseniz E. Teker, hukuki güvenliğinizi öncelik edinerek sorununuzun tespitini yapmakta ve yasal düzenlemeler dahilinde ceza, boşanma, tazminat, ticaret, miras, iş hukuku, gayrimenkul ve sigorta hukuku çoğunluklu olarak hukukun birçok alanında en iyi çözümleri sunmayı çalışmaktadır.

 • Medeni Hukuk​

Vasi Atanması. Gaiplik. Yaş Düzeltme. Cinsiyet değişikliği davası. Kayyım Atama. İsim düzeltme davaları, maddi ve manevi tazminat davaları...

 • İş H.

Sosyal Güvenlik Hukuku. Sendikalar hukuku, toplu iş sözleşmeleri. Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili. Hizmet tespiti davaları. İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar, işçi ve işveren arasındaki diğer ihtilafların çözümü...

 • İcra ve İflas

Alacakların tahsili amacıyla uygun icra ve iflas hukuku araçlarının kullanılması, bilgilendirme yapılması ve lüzum halinde dava açma ve diğer işlerin gerçekleştirilmesi ile mağduriyetiniz en kısa sürede giderilebilir.

 • Ticaret - Şirketler Hukuku

Hukuki danışmanlık. Bono, poliçe, çek ve sair kambiyo evraklarından doğan tazminat. Menfi tespit, kıymetli evrakların kaybolmasından doğan iptal davaları,  istirdat davaları, tüm ticari işlerden kaynaklı alacakların tahsil ve takibi davaları. Ticaret unvanına yapılan tecavüz nedeniyle doğan tazminat davaları.

 

Haksız rekabetten doğan tazminat davaları, ticari satım sözleşmesinden doğan alacak ve tazminat davaları. Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemleri kaynaklı alacak ve tazminat davaları. Ticari mal değişimi sözleşmesinden doğan alacak ve tazminat davaları. Cari hesap sözleşmesi kaynaklı alacak ve tazminat davaları.

 

Acentelik sözleşmesi sebebiyle alacak ve tazminat davaları, devrolunan şirketlerde ortaklık payından doğan alacak ve tazminat davaları. Ayrılma akçesinin ödenmemesinden doğan alacak ve tazminat davaları, şirket bölünmeleri nedeniyle teminat yerine ödeme yapılmasından doğan alacak ve tazminat davaları. Taşıma sözleşmelerinden doğan davalar vb. davalarda avukatlık hizmeti.

 • İdare ve Vergi Hukuku

İdari sözleşmeler, idari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları. Kamulaştırma ile ilgili davalar. İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları.

 

Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergisel ve cezai yaptırımlara ilişkin dava ve itiraz süreçleri, hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar. İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar ve davalar, vergi uyuşmazlıkları ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil vb. hususlara ilişkin avukatlık hizmeti.

 • Aile Hukuku, Boşanma

Aile hukuku içerisinde yoğunlukla görülen anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları. Nişanlılık, velayet. Mal rejimi davaları, soy bağının kurulması davası, nafaka vs. konularda avukatlık hizmeti.

 • Ceza Hukuku

Her türlü suçlama karşısında veya bir suçun mağduru olan kişilere herhangi bir fark gözetmeksizin müdafilik hizmetini talep üzerine üstlenmekle kişinin AİHS, Anayasa, TCK, CMK ve mevzuatın parçası diğer düzenlemelerdeki haklarını usul ve yasaya uygun olarak en sert şekilde savunulması...

 • Sigorta

 • Sözleşmeler

 • Vatandaşlık, oturma - çalışma izni ve yabancılar h.

 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan davalar( Kat Malikleri Kurulun kararlarına itiraz, apartman yöneticiliğinden kaynaklanan davalar )

 • Bilişim h. (İnternet yoluyla işlenen suçlar, verilere izinsiz erişim. Bilgilerin çalınması veya değiştirilmesi, çalınan kişisel bilgilerin yayınlanması, bilişim yoluyla taciz ve tehdit suçlarının takibi...)

 

Aksaray avukat ve hukuki hizmetler ile ilgili olarak sorunlarınız için sitede gördüğünüz araçlar ile iletişime geçebilir veya telefon numarasından beklemeden Avukat Bey’e ulaşabilirsiniz.

bottom of page