top of page

Osmaniye Ceza Avukatı - Ağır Ceza

Osmaniye ceza avukatı, ağır ceza

Ceza avukatı kime denir?

Meslekte ceza avukatı veya ağır ceza avukatı gibi bir ayrışma yoktur. Ama uygulamada insanlar ceza davalarına sıklıkla bakan avukatları bu şekilde çağırabilmektedir. Bu sebepledir ki bir ortamda Osmaniye ceza avukatı ifadesi kullanıldığında şaşırmamak gerekir. Pratikte ceza avukatı şüpheli, sanık, mağdur vs. olarak ceza yargılamasına muhatap olan kişilerin savunma ve temsilciğini üstelenen meslektaş olarak tanımlanabilir.

Osmaniye ceza avukatı; neden ihtiyaç duyayım?

Ceza hukuku ile uğraşan bir avukatın önünden yüzlerce dosya geçmektedir ve avukat için karakol ve adliye gibi yerler artık bir kafeye gitmek gibi basit hale gelmiştir. Yine avukat hukuk eğitiminin yanı sıra sürekli kişilerin müdafiliğini üstlendiğinden kendisini hep bilgi olarak yenilemekte ve var olan bilgisini daha da yüksek seviyelere çıkarmaktadır. Mağdur veya şüphelinin durumu ise tamamen farklıdır. Ceza yargılamasına muhatap olan kişi oluşan ortamın etkisinde bile boğulabilmektedir. İhtiyacı olan uzman birinin ona yardım elini uzatması onu bulunduğu kötü durumdan çıkararak derin bir nefes almasını sağlaması gerekmektedir. Ceza avukatına ihtiyacın arkasında sayısız birçok neden bulunmaktadır ve bu sebeplerin tamamına burada yer vermek mümkün değildir. Şüphesiz bir soruşturma veya kovuşturma dosyası üzerinde bir avukata danışmadan hareket etmek atılacak en kötü adımı oluşturacaktır.

Hangi davalara bakar? Ağır - Asliye Ceza..

Mevzuatta düzenlenen bir suç işlendiğinin şüphesinin duyulması ile ceza yargılaması süreci başlar. Avukat soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkilini temsil eder ve savunur. Ceza hukukuna ilişkin hususlar konularına göre Sulh Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi ve Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanır.

Uluslararası suçlar: Soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, savaş suçları, terörizm

Kişilere karşı suçlar: Öldürme, intihara yönlendirme, yaralama, insan üzerinde deney, işkence, eziyet. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı. Tehdit, şantaj, cebir, hakaret. Hırsızlık, yağma, mala zarar verme, dolandırıcılık...

Topluma karşı suçlar: Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak. Genel güvenliğin kasten veya taksirle tehlikeye sokulması. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, radyasyon yayma, atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma. Çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi, gürültüye neden olma, imar kirliliğine neden olma, zehirli madde imal ve ticareti. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma. Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme. Resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik. Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek. Açığa imzanın kötüye kullanılması. Çocuğun soybağını değiştirme, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması. Tefecilik, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, ihaleye fesat karıştırma. Mühür bozma, usulsüz ölü gömülmesi, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, dilencilik...

Millete ve devlete karşı suçlar: Devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama. Zimmet, irtikap ve denetim görevinin ihmali. Kamu görevinin terki veya yapılmaması, görevi kötüye kullanma ve göreve ilişkin sırrın açıklanması. Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması. Yalan tanıklık, yalan yere yemin, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık. Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, iftira, suç üstlenme, suç uydurma, suçu bildirmeme, suçluyu kayırma. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi, rüşvet ve nüfuz ticareti. Cumhurbaşkanına hakaret, kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf, özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma, görevi yaptırmamak için direnme...

Osmaniye ceza avukatı ve ceza yargılamasına dahil süreçlerle ilgili hukuk yardım ve temsil edilme talepleriniz hakkında sitedeki iletişim araçlarını kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page