top of page

Trafik Kazası Avukatı, Tarsus - Sigorta Hukuku

Maddi - manevi tazminat, değer kaybı, hasar bedeli, destekten yoksun kalma vs.

Bir trafik kazası sebebiyle uzuv kaybı yaşayan, yaralanan, hayatını veya yaptığı işi etkileyen(kısa vadeli veya hayat boyu çalışamama) kalıcı bir sıkıntı ile karşı karşıya kalan(maluliyet) kişi kazayla bağlantılı olan zararları ve iyileşmek için yaptığı masraf kalemlerini maddi tazminat adı altında talep edebilir. Bedensel zararlar dışında malvarlığına ilişkin zararlar da aynı şekilde (araç değer kaybı, hasar bedeli vs.) talep edilebilir. Yaşananlardan dolayı meydana gelen elem, üzüntü ve ıstırap sebebiyle ise manevi tazminat isteyebilir.

Yaralanma halinde kişinin yakınları da manevi tazminat talep edebilir. Ölüm durumunda vefat eden kişinin desteğinden mahrum kalan kişiler destek yoksun kalma tazminatı isteme hakkına sahiptir.

Tarsus Sigorta Trafik Kazası Avukatı

Aile üyelerinin kişinin ölüm anına kadar yapılan tedavi masraflarını, cenaze ve defin masraflarını ve ölüm kaynaklı ortaya çıkan manevi acı için tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Bahsedilen tazminat kalemleri kusurlu araç sürücüsünden, sigorta şirketinden, güvence hesabından(tamamı değil) ve araç sahibinden/işletenden istenebilecektir.

 

Trafik kazası kaynaklı tazminatlar için adli yargıda dava açılabileceği gibi sigorta şirketleri bakımından bu şirketlere başvurulduktan(başvuru ön şart) sonra istenilen sonucun elde edilememesi(olumsuz cevap veya süresi içerisinde cevap verilmemesi) halinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na da başvurulabilir. Sigorta şirketine başvuruda dilekçe ekindeki evrakların eksiksiz olması gerekmektedir. Evraklar, sigorta şirketine başvurunun nasıl yapılması gerektiği ve kazaya ilişkin bahsedilen hakların zayi olmaması için işlemlerin bir avukat aracılığı ile gerçekleştirilmesi elzemdir. 

 

Kaza ile bağlantılı tazminat talepleri iki yıllık zamanaşımına tabidir. Trafik kazası ile birlikte mevzuatta suç olduğu düzenlenen fiillerin işlenmesi durumunda(örn: taksirle yaralama) iki yıllık zamanaşımı yerine bu suçlar için öngörülen zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.

Trafik kazası avukatı, Tarsus - sigorta hukuku; kaza halinde yapılması gerekenler:

İlk yapılması gereken şey tabii ki de trafik kazaları dolayısıyla ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarla ilgilenen, halk deyişiyle bir trafik kazası avukatı ile görüşmek olacaktır. Bu mümkün değilse aşağıda sıralananları yapmakta fayda vardır.
 
· Kaza tespit tutanağı düzenlemek(tarafların aralarında anlaşarak, mümkün değilse trafik polisi beklenecek)
· Araç değer kaybı, hasar bedeli vs. gibi zararların sigorta hukuku ve ilgili diğer yasal düzenlemeler kapsamında giderilebilmesi için ruhsat, poliçe, ehliyet vs. fotokopisi almak/fotoğrafını çekmek
· Yaralanma veya ölüm halinde polisin gelmesini beklemek
· Üçüncü kişilerin mallarının zarara uğraması, alkollü olma, ehliyet yokluğu, yaş küçüklüğü vs. halinde polisin gelmesini beklemek
· Kazanın nasıl meydana geldiğini gösteren ve değişik açılardan fotoğraflar çekmek
· Sigorta şirketini bilgilendirmek
 
Tarsus'ta veya başka ilçe ve illerde yaşadığınız trafik kazası ile ilgili detaylı bilgi ve hukuki destek için iletişim araçlarını kullanarak tarafımıza ulaşabilirsiniz.

bottom of page