Lütfen yorumlarınızı, önerilerinizi veya düzeltmelerinizi iletmekten çekinmeyin.

Şikayetten vazgeçme ve şikayetten feragat ifadeleri nedir?


Şikayetten feragat, şikayet hakkı daha kullanılmadan hak sahibi tarafından bu hakkın kullanılmayacağının belirtilmesidir. Tek yönlü bir işlem olan şikayetten feragat karşı tarafın kabulüne bağlı değildir.


Şikayetten vazgeçme ise iki taraflı bir işlemdir ve şikayetin geri alınması olarak da bilinir. Şikayetten vazgeçme, onu kabul etmeyen sanığı bağlamaz. Sanığın kabul etmemesi halinde mahkeme yargılamaya devam eder. Dosyadaki delillerden suçun sübuta erdiği anlaşılıyorsa mahkemece mahkumiyet yerine davanın düşmesine karar verilir.