top of page

 

Lütfen yorumlarınızı, önerilerinizi veya düzeltmelerinizi iletmekten çekinmeyin.

Suç, kast ve taksir nedir?

Suç


Suç, Türk Ceza Kanunu veya cezai unsurları içeren özel kanunlar tarafından tanımlandığı şekliyle Türk kanunlarına göre yasaklanmış ve cezalandırılabilir fiilleri ifade eder. Suçun maddi, manevi ve hukuka aykırılık unsuru olmak üzere üç unsuru bulunmaktadır. Toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin kasten yani bilerek ve istenerek ihlali veya bu değerleri korumaya yönelik kurallara karşı özensizlik ve dikkatsizlik nedeniyle - taksiren ihlal suçtur.


Kast


Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.


Taksir


Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

bottom of page