top of page

Tanıma ve Tenfiz Avukatı
Mersin

Mersin tanıma ve tenfiz avukatı

Tanıma ve tenfiz davaları; boşanma, miras, ticaret...

Teknolojinin gelişmesi, ulaşım olanaklarının artması beraberinde farklı ülkelerde yaşayan insanlar arasındaki etkileşiminin artmasına da sebep olmuştur. Bu etkileşim bazen bir ticari ilişki olabileceği gibi bazen de evlilik ilişkisi ya da boşanma şeklinde karşımıza çıkabilir. Bu noktada karşımıza tanıma ve tenfiz davaları çıkmaktadır.  

Yurtdışında verilen karar, yabancı mahkeme kararları

Tanıma ve tenfiz davaları günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan şu soruların cevabını bize vermektedir; “Eşimle Fransa’da boşanmıştık ama Türkiye’de hala evli görünüyoruz ne yapmalıyız?” ya da “Miras ile ilgili uyuşmazlığı Almanya mahkemeleri önünde çözmüştük fakat Türkiye’de sorun devam etmek de nasıl bir yol izlemeliyim?”

 

Hukuken yurtdışında mahkemelerden alınmış kararlar direk olarak sonuç doğurmamaktadır. Kararların ülkemizde geçerlilik kazanması için birtakım işlemlere ihtiyaç vardır. Yabancı mahkeme önünde vermiş olduğunuz uzun ve yıpratıcı hukuksal süreçten sonra elde etmiş olduğunuz hakkın kendi ülkenizde tanınmaması üzücü bir durumdur. Bu noktada tanıma davaları karşımıza çıkmaktadır.

Uluslararası hukuk, Mersin tanıma ve tenfiz avukatı

Yabancı mahkemede alınmış kararların tanınması ve tenfizine ilişkin hükümler MÖHUK’un 50 ila 59. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Tanıma davaları yabancı mahkemeler önünde elde edilmiş kararın kesin hüküm ve delil etkisine Türkiye’de de haiz olmasına imkân sağlamaktadır. Çünkü yabancı ülkede verilmiş karar o ülkenin hukukunun ruhuna uygundur. Dolayısıyla bu kararın bizim ülkemizin hukukuna uygun hale gelebilmesi için profesyonel bir bakış açısına ve desteğe ihtiyaç vardır. Bu konuda da yabancı dil konusunda yetkin bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancı dil konusunda yetkin olunması kararın ruhuna uygun şekilde tanınmasında katkıda bulunacaktır.

 

Kararın tenfizi ise yabancı mahkeme kararının ilam niteliğine sahip hale getirilmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle, tanıma kararından farklı olarak bu durum karara bir nevi icra edilebilirlik işlevi kazandırmaktır. Verilen tenfiz kararı geçmişe etkili sonuç doğurmaktadır. 

 

Bir hukukçuyu hukukçu yapan söz konusu ülkenin tüm mevzuatlarına dair sistematik yorum yapabilme kabiliyetidir. Dolayısıyla sadece ilgili maddeyi bilmek yeterli olmaz, o hukuk sistemine hakim hukukçulara ihtiyaç vardır. Tanıma ve tenfiz davalarında mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesi gözetilmektedir ve dava sürecinde usuli işlemler ve resmi konular oldukça fazla ve karışıktır. Sürece ilişkin evrakların temini, hukuksal prosedürün doğru işleyişini sağlamak için bilgi birikimine ve deneyime ihtiyaç vardır. Bu sebeple uluslararası hukuka ilgi ve yönelimi olan bir avukattan tanıma ve tenfiz davaları ile ilgili destek almak elzemdir. 

 

Mersin’de faaliyet gösteren Av. Enes Teker yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Rusça) ve uluslararası hukuk alanında kendisini geliştirmiş olup Mersin tanıma ve tenfiz avukatı (boşanma, miras, ticaret vb. konularda) olarak müvekkillerine Mersin, Adana ve diğer illerde avukatlık ve danışma hizmeti vermektedir. Konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0539 542 31 43 numaralı telefon veya Whatsapp uygulaması üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca av.enesteker@gmail.com e-mail adresini kullanarak de detaylı bilgi ve kapsamlı bir hukuk hizmetine ulaşabilirsiniz.

bottom of page