top of page

Faaliyet Alanları 

Anchor 1

Tazminat Hukuku

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedeldir. Tazminat hukuku, çeşitli durumlardan kaynaklanan yaralanma, hasar ve / veya zarar görme nedenlerinden dolayı ortaya çıkan maddi/manevi zararın giderilmesini kapsar.

Anchor 2

Gayrimenkul ve İmar Hukuku

Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar ile ilgili mevzuatı kapsayan bir hukuk dalıdır. İmar hukuku, bir mülkün belirli coğrafi bölgelerde nasıl kullanılabileceğini ve kullanılamayacağını yöneten düzenlemelerle ilgilenir.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.

Anchor 3
Anchor 4

Aile ve Miras Hukuku

 

Aile hukuku, medeni hukukun kapsamı içinde yer alır ve aileye ilişkin konuları kapsar. Miras hukuku, ölüme bağlı tasarrufları ve ölüm, gaiplik veya ölüm karinesi sonucu var olan mirasa konu mallara ne olacağını konu edinen bir özel hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku

 

Ticaret hukuku, ticaret işlemleri ve ticaretle ilgili tüm yasal düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır ve ticaretin düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu hukuk dalı, ticari işletmelerin kuruluşundan yönetimine, rekabet düzenlemelerinden tüketici haklarına kadar geniş bir yelpazede konuları ele alır.

Anchor 5
Anchor 6

İş Hukuku

 

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen karma bir hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukuku

 

İcra ve iflas hukuku, alacaklı borçlu işlemlerinin hangi prosedüre göre devlet eliyle nasıl tahsil edildiğini, iflas sürecinin nasıl işlediğini konu alır.

Anchor 7

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku, bilgi işlem ve internet dahil olmak üzere bilgi teknolojileri düzenlemeleri ile ilgilenir. Gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar bilişim hukukunu yakından ilgilendirir.

Anchor 8

Sözleşmeler Hukuku

 

Sözleşmeler hukuku, sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanmasını kapsar.

Anchor 9

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, kamu yararı amacında olan idarenin işleyişini ve bireylerle olan ilişkilerini konu alan bir hukuk dalıdır. Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. 

Anchor 10

Sigorta Hukuku

 

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri konu alan bir özel hukuk dalıdır.

Anchor 11

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

 

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Vatandaşlık hukuku, milliyet ve yurttaşlık ile bunların kazanılması, aktarılması ve yitirilmesi konularıyla ilgilenen hukuk dalıdır. 

Anchor 12
bottom of page