top of page

Niğde Avukat - Hukuk Bürosu, Avukatlık Ofisi

Niğde avukat; bir avukatlık ofisinden ve hukuk bürosundan beklenildiği gibi hukukun üstünlüğü, gizlilik, profesyonellik ve kalite prensiplerine uymayı ilke ediniriz.

Hem günlük hayatta hem de iş hayatında meydana gelen değişim ve gelişmelerin getirdiği sorunları çözmek için avukata ihtiyaç duyulur. Hukuki sorunların, o konuda bilgili ve gerekli kaynaklara sahip uzmanlar tarafından çözülmesinin istenmemesi hak ve çıkarların kaybolmasına neden olabilir.

niğde avukat hukuk bürosu avukatlık ofisi

Aile - Boşanma

Aile meseleleriyle ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Evlat edinme, boşanma ve çocuk velayeti, aile hukuku çatısı altına giren konulardan sadece birkaçıdır. Aile hukuku avukatları, müvekkillerini aile mahkemesi prosedürlerinde, ilgili müzakerelerde savunurlar. Mahkeme dilekçeleri ve mal rejimi sözleşmeleri gibi önemli yasal belgeleri oluştururlar. Bazı uygulayıcılar, evlat edinme, babalık, şahsi ilişki kurulması gibi farklı konulara da odaklanır.

İcra avukatı

Borcun ödenmemesi halinde alacaklının talebi üzerine devlet zoruyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak borcun tahsilini konu alan hukuk dalıdır. 

Ceza hukuku

Medeni hukukun aksine, suç işleyen kişilerin cezalandırılmasıyla ilgilenen yasalar bütünüdür. Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.

Tazminat

Çeşitli durumlardan kaynaklanan yaralanma, hasar ve/veya kayıplara uğrayanların masraflarının karşılanması, tıbbi hizmet ve bakım sağlanması ve/veya parasal meblağlar verilmesi suretiyle bütün zararlarının giderilmesini amaçlamaktadır.

Vergi h.

Vergi kanunları, vergilerin devlete nasıl, ne zaman ve ne kadar ödenmesi gerektiğini belirleyen kural ve düzenlemelerdir. Vergi hukuku bu kural ve düzenlemeler ile ilgilenir.

Ticaret hukuku

Ticaretle ilgili tüm mevzuatı kapsayan bir hukuk dalıdır. Ticaret Kanununda genel olarak hükümler sıralanmıştır (2011 tarihli 6102 sayılı Kanun).

Gayrimenkul - imar h.

Taşınmaz malları yöneten yasalar gayrimenkul hukuku kapsamı içerisindedir. Bir mülkün belirli coğrafi konumlarda nasıl kullanılabileceğini ve kullanılamayacağını düzenleyen kısıtlamalar, imar mevzuatı olarak bilinir.

Tüketici hukuku

Tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumanın yanı sıra, zararları için onlara ödeme yapmak ve tüketicileri çevresel risklerden korumakla ilgilenen hukuk dalıdır.

Niğde avukat, avukatlık ofisi. Hukuki hizmetler:

Ceza, boşanma, miras, tazminat, iş, ticaret, sigorta ve icra davaları dahil olmak üzere çeşitli alanlarda avukatlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için ana sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Niğde avukat için iletişime geçin.

bottom of page